poznaj nas
Open graph

DZIAŁAMY PO TO, BY LUDZIE ODKRYWALI
SWOJĄ SIŁĘ

Pomagamy osobom tworzącym lokalną społeczność — niezależnie od ich wieku czy sytuacji życiowej. Znamy nasze otoczenie, jego problemy i potrzeby. Dzięki temu wiemy, że działania Pomarańczowej Energii mają realny wpływ.
poznaj nas

ŻYWIECKA FUNDACJA ROZWOJU -
WYRÓŻNIA NAS SPRAWCZOŚĆ I DOŚWIADCZENIE

REGULAMIN DAROWIZN

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Pomarańczowa Energia powstała w efekcie realizacji projektu „Promuj i komunikuj!”. Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Liderem projektu jest Fundacja Koalicja dla Młodych, a Partnerem Żywiecka Fundacja Rozwoju.

Pomarańczowa Energia powstała w efekcie realizacji projektu „Promuj i komunikuj!”.
Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Liderem projektu jest Fundacja Koalicja dla Młodych,
a Partnerem Żywiecka Fundacja Rozwoju.

Scroll to Top