SZTAMA organizacji pozarządowych

Open graph

SZTAMA organizacji pozarządowych
z Bielska i okolic

SZTAMA, czyli Społeczny Zespół Tworzący Alternatywne Miejsca Aktywności to nowopowstałe porozumienie organizacji
z Bielska i okolic. 

SZTAMA, czyli Społeczny Zespół Tworzący Alternatywne Miejsca Aktywności

SZTAMA powstała, bo organizacje, które ją tworzą łączy troska o dzieci i młodzież oraz ich środowisko, rodziny i szkoły. Porozumienie określa warunki współpracy ośmiu organizacji: Towarzystwa Psychoprofilaktycznego oddział Bielsko-Biała prowadzącego Ulicę Kreatywną, Śląskiego Ośrodka Fundacji Praesterno w Bielsku-Białej, Charytatywnego Stowarzyszenia Opiekuńczo-Wychowawczego „Ignis” prowadzącego Świetlicę Socjoterapeutyczną „Ignis” w Bielsku-Białej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, Żywieckiej Fundacji Rozwoju prowadzącej Strefę Młodych, Fundacji Rozwoju, Edukacji i Ekologii „FREE” oraz Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

 

Współpraca ma opierać się na „połączeniu sił” – organizacje mają teraz możliwość wzajemnie wspierać swoje działania i je rozbudowywać. W planach jest organizowanie zajęć, wydarzeń, wystaw, akcji, koncertów, konkursów czy innych ciekawych aktywności dla podopiecznych organizacji. 

Scroll to Top