Nowa żywiecka fundacja – Humanity Art

Open graph

Nowa żywiecka fundacja – Humanity Art

Istniejąca od maja 2023 roku Fundacja Humanity Art oficjalnie pojawiła się w styczniu w mediach społecznościowych zapowiadając tym samym swoje działania!

Jak jeszcze możesz pomóc

Więcej o fundacji Humanity Art:

  • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez organizacje warsztatów, zajęć poszerzających ich kompetencje,
  • wspieranie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności kobiet i osób LGBTQ+,
  • działanie na rzecz lokalnej społeczności i nawiązywanie partnerstw z istniejącymi już organizacjami.

Dla mieszkańców i z mieszkańcami – działamy i dbamy o wspólne dobro. Szukamy nieodkrytych potencjałów, uczymy siebie i innych, wspieramy tych, którzy wsparcia potrzebują.
Bo wiemy, że prawdziwa siła tkwi we wspólnocie!

Scroll to Top